Лентови завеси

Лентови завеси

Лентови завеси Минимални загуби на енергия Гъвкавите лентови завеси на Hörmann са особено подходящи като изгодна затваряща преграда за особено големи отвори на халета. Здравите ленти от PVC затварят много плътно и се отварят само на ширината на превозното средство или...
Ролетни врати и ролетни решетки

Ролетни врати и ролетни решетки

Ролетни врати и ролетни решетки Рентабилни, стабилни и надеждни Ролетните врати и решетки на Hörmann от алуминий и стомана са изключително рентабилни поради гениално опростената си конструкция, включваща само няколко компонента. Това са затварящите устройства, които...
Бързо движещи се врати

Бързо движещи се врати

Бързо движещи се врати Стандартно с управление с честотен преобразувател Бързо движещите се врати на Hörmann се прилагат като вътрешни и външни врати за: оптимизиране на транспортния поток; подобряване на климата в помещението; и пестене на енергия. Програмата на...
Товарни шлюзове

Товарни шлюзове

Товарни шлюзове Защитени отвсякъде! Товарните шлюзове се поставят пред халето. Това означава: халето може да се използва изцяло, чак до външните стени. Товарните шлюзове на Hörmann винаги са добро решение, когато халетата не позволяват инсталиране на вътрешни рампи...
Уплътнения за врати

Уплътнения за врати

Уплътнения за врати Защитени отвсякъде! Предлаганите от Hörmann уплътнения за врати защитават товарените стоки от атмосферните влияния, спестяват енергийни разходи, предотвратяват теченията, а с това и отсъствията на персонала по болест. Комбинирани с...

Pin It on Pinterest